Dobitinice najkreativnijih odgovora su:
1. Nerma Emšol
2. Berina Kovačević
3. Jasmina Zarić
4. Melisa Dizdar
5. Adna Huskić
6. Edina Mušić
7. Biljana Savčić
8. Jelena Marković
9. Alma Mahmutović
10. Elvira Džambić
11. Aleksandra Radisaljevića2
12. Zerina Mehmetović
13. Suzana Ružičić
14. Ljilja Šušnjar
15. Jasmina Tutić
16. Tamara Karapandžić
17. Branka Kuridža
18. Elma Buljić
19. Slavica Radović
20. Maja Slijepčević
Molimo dobitinice da se jave u inbox profila
Što žene žele